VOL049徐cake马尔代夫旅拍写真50P徐cake模范学院

VOL049徐cake马尔代夫旅拍写真50P徐cake模范学院

喜冷者,中必有热。今微热而渴,脉弱者,邪正俱程林曰:下利大热而渴,则偏于阳,无热不渴,则偏于阴,皆不能愈;以微热而渴,知阴阳和,脉弱,知邪气去,故即自愈。

有声而后有音,故声为音本,音以声生也。脉夺者,脉微小也。

皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者,防己茯苓汤主之。 若水停上焦胸中,则壅肺气不得降,故暴喘满也;若水停中焦心下,甚者则凌心,故病悸动不安,微者则碍肺,故病呼吸短气;若水停下焦少腹,则不输膀胱,故必苦里急也。

病者脉伏,其人欲自利,利反快,「此为留饮欲去故也;」虽利,心下续坚满,〔此为留饮欲去故也,〕甘遂半夏汤主之。内欺外恭者,象水之质内虚无实也。

 饮水流溢者,水多气逆也,其流于□下者,则为悬饮;其归于四肢者,则为溢饮;悬者悬于一处,溢者溢于四旁。其证应内麻黄,以其人遂痹,故不内之;若逆而内之者,必厥。

 〔厥而〕皮水者,蒲灰散主之。然急则治标,所以佐大枣之甘以保脾,葶苈之苦以泄肺,俾肺气通调,脾得转输,为峻攻支饮在肺之方也。

Leave a Reply